main-pic
logo

Mae gwefan PICS 2017 yn cael ei ddatblygu… dewch nol yn fuan i weld y wefan newydd sbon.

We’re busy updating the PICS 2017 website… please come back soon to see our new website.

Ffurflen Gais PICS 2017 - cliciwch yma
2017 application form - click here

Angen gwybod mwy? Want to know more?

pics@galericaernarfon.com

Prif Noddwr PICS 2017 Main sponsor:
Rondo

Gyda diolch i | With thanks to:
Gwyn a Mary Owen

Trefnir gan | Organised by:
Galeri

facebook
Matthew Rhys

Llysgennad PICS patron

Matthew Rhys

“Ewch ati i greu ac i fwynhau’r byd ffilm”

twitter

Gwefan gan Delwedd

Y Galeri Asiantaeth Ffilm Cymru - Film Agency for Wales