main-pic
logo

Ffurflen Gais PICS 2018 - cliciwch yma

Angen gwybod mwy? Want to know more?

pics (at) galericaernarfon.com

Dyddiad Y Seremoni Fawr (am 18:30yp)

Prif Noddwr PICS 2017 Main sponsor:
Rondo

Gyda diolch i | With thanks to:
Gwyn a Mary Owen

Trefnir gan | Organised by:
Galeri

facebook
Matthew Rhys

Llysgennad PICS patron

Matthew Rhys

“Ewch ati i greu ac i fwynhau’r byd ffilm”

twitter

Gwefan gan Delwedd

Y Galeri Asiantaeth Ffilm Cymru - Film Agency for Wales